Džiazo valgytojų apdovanojimas / Jazz eaters award

2004. būgnų lėkštės, stiklas, metaliniai šaratai.

“Džiazo valgytojų” apdovanojimas sukurtas restoranų tinklo “Pizza Jazz” užsakymu. Apdovanojimas įteiktas tarptautinio festivalio “Kaunas Jazz” metu.

2004. Cymbals, glass, metal.

“Jazz Eaters Award” was created for a restaurant chain “Pizza Jazz” and awarded as an audience prize during an International jazz music festival “Kaunas Jazz”.

Nuorodos (straipsniai lietuvių kalba) / Links (articles in Lithuanian):

LT: https://m.delfi.lt/veidai/muzika/article.php?id=4209899