Dariui ir Girėnui atminti / For Darius and Girėnas

2008. Akmuo, nerūdijantis plienas. Myslibužas, Lenkija.

Skulptūra pastatyta minint dviejų lakūnų, Stepono Dariaus ir Stasio Girėno, 75-ąsias žūties metines: du ak­mens pus­ru­tu­liai at­spin­di la­kū­nų sie­kį sa­vo skry­džiu su­jung­ti du kon­ti­nen­tus. Iš­va­ly­to ak­mens vi­du­je – jų skry­dį pri­me­nan­tis žvaigž­dė­tas dan­gus. Vie­na­me pus­ru­tu­lių – tar­si per­skel­to dan­gaus fo­ne pa­ki­bęs „Li­tua­ni­cos” lėk­tu­vas. 

2008. Stone, stainless-steel. Myślibórz, Poland.

Sculpture was created to commemorate 75th anniversary of death of two pilots, Steponas Darius and Stasys Girėnas: two semi-circles of stone symbolise an attempt to bridge two continents (Europe and America). Starry skies inside of the carved semicircles remind of their historical flight, while one of the stones harbor their plane “Lituanica” against a background of a sky as if reft into two parts.

Nuorodos (straipsniai lietuvių kalba) / Links (articles in Lithuanian):

LT: https://www.diena.lt/naujienos/vilnius/miesto-pulsas/paminklas-lakunams-gimtines-riedulio-485529