Raktas / Key

Foto Marijus Gvildys

2015. Medis. Sodininkystės ir floristikos festivalis „FloraFirenze“, Florencija, Italija. Jungtinis Kęstučio Lanausko, Marijaus Gvildžio ir Anastasijos Gvildienės darbas.

2015. Wood. Gardening and floristic festival “FloraFirenze”, Florence, Italy. Joint project by Kęstutis Lanauskas, Marijus Gvildys ir Anastasija Gvildienė (team Lithuania).