Adomui Mitkui atminti / For Adomas Mitkus

2010. Akmuo. Garliava, Lietuva.

Skulptūrinis akcentas tremtyje sušaudytam Garliavos pradžios mokyklos vedėjui Adomui Mitkui atminti.

2010. Stone. Garliava, Lithuania.

Sculpture created to commemorate director of the Garliava elementary school Adomas Mitkus, shot in exile at a concentration camp in Siberia.