Atsargiai: grožis yra trapus / Careful: Beauty is Fragile

2012. Sniegas. 39-as tarptautinis sniego skulptūrų konkursas, Saporo spiego festivalis. Saporo, Japonija. Lietuvos komanda: Kęstutis Lanauskas, Artūras Burneika ir Tomas Petreikis. Trečios vietos laimėtojai.

Pasaulio grožis yra neišsemiamas, tačiau tuo pačiu labai trapus ir laikinas dėl žmonių veiklos. Mes stovime ant bedugnės krašto, kuomet nėra kur trauktis toliau. Turime prisiimti didžiulę atsakomybę už tai, ką mes darome ir išsaugoti visą grožį, kurį mums dovanoja pasaulis

2012. Snow. The 39th International Snow Sculpture Contest, Sapporo Snow festival. Sapporo, Japan. Team Lithuania: Kęstutis Lanauskas, Artūras Burneika and Tomas Petreikis. IIIrd place winner.

The beauty of this World is inexhaustible, but due to human activity fragile and temporary at the same time. We stand at the edge of an abyss, and have nowhere else to go. We have to take responsibility for what we do in order to preserve all the beauty the world gives us.

Nuorodos (straipsniai lietuvių kalba) / Links (articles in Lithuanian):

LT: https://klaipeda.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/kaunieciu-sukurta-sniego-skulptura-japonijoje-pelne-trecia-vieta

LT: https://pilotas.lt/2012/02/09/archyvas/2012/japoniski-sniego-muzu-sokiailietuviai-saporo-sniego-skulpturu-festivalyje-treti/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s